Blog Pinterest Twitter Facebook Instagram

Privacy Policy

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch je domeinnaam, noch je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij je e-mailadres als je dit aan ons communiceert. Deze informatie wordt gebruikt om je op de hoogte te stellen van updates van onze site om je later te contacteren voor marketingdoeleinden. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we cookies om je op de hoogte te stellen van updates van onze site om je later te contacteren voor marketingdoeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie gebruiken wij een beveiligde SSL- verbinding. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via het slotje dat afgebeeld wordt in de URL.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact per e-mail met ons opnemen: info@zeldzaammooi.com. Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van zeldzaammooi.com, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde e-mail adres.

Als je ons via het web je postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt. Als je ons je telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt.

Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Zeldzaammooi.com kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve ontact met ons op te nemen op het e-mail adres info@zeldzaammooi.com Ook bieden wij op verzoek de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde e-mail adres.

Als je vind dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met zeldzaammooi.com, op het e-mail adres info@zeldzaammooi.com

Lijst van cookies die zeldzaammooi.com gebruikt:

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.